Ochrona danych osobowych

Firma Okna Szyszka przetwarza dane osobowe klientów dbając o ich prywatność i bezpieczeństwo, które są dla nas priorytetowe.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako „RODO” lub „GDPR”).

W związku z tym przedstawiamy ważne informacje, związane z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Dane osobowe – jak je zbieramy?

Dane osobowe pozyskujemy w sposób tradycyjny w chwili, gdy korzystasz z oferowanych przez nas usług (tj. zakup okien, wycena produktu lub usługi, itp.) lub w przypadku korzystania z naszego serwisu. Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies, które tworzone są w trakcie korzystania z naszego serwisu internetowego.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych –  w skrócie ADO, jest Okna Szyszka Dariusz Szyszka, ul. Dworcowa 56, 37-470 Zaklików.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w kilku celach:

  • w celu realizacji Twoich zamówień związanych z działalnością w zakresie produkcji okien, drzwi, etc.;
  • wykonując czynności związane z realizacją usług oferowanych przez naszą firmę;
  • realizując zlecenia dotyczące napraw oraz serwisu;
  • odpowiadając na wpływające do nas prośby i zapytania;
  • przeciwdziałanie nadużyciom, bowiem Twoje bezpieczeństwo jest dla nad priorytetem;

4. Czy przekazujemy Twoje dane?

W większości dane dotyczące naszych klientów przetwarzane są wyłącznie przez Okna Szyszka. Prawo daje nam jednak możliwość przekazania danych podmiotom, które będą realizować zadania, które im zleciliśmy. Może to być na przykład biuro rachunkowe. Na wyraźne polecenie uprawnionych organów państwowych (sądy, policja itp.), możemy przekazać im Twoje dane na podstawie obowiązującego prawa. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Realizacja praw osoby, której dane dotyczą

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych – w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego.

6. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Wymogiem jest aby w każdym przypadku przetwarzanie danych osobowych oparte było na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. W przypadku usług związanych z marketingiem czy realizowaną przez nas usługą polegającą na przesyłaniu informacji o naszych produktach podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak np. zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji naszych usług. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Wiązać się to będzie jednak z koniecznością zaprzestania realizacji zamówionych usług, które świadczymy na podstawie wyrażonej zgody.

7. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe na przetwarzanie, których wyraziłeś zgodę przetwarzamy przez okres 5 lat od momentu wyrażenia zgody lub od momentu zrealizowania zamówionej przez Ciebie usługi, zaś monitoring wizyjny zamontowany w naszej firmie, przechowuje zapis wizyjny z kamer przez okres maksymalnie 40 dni.

8. Zautomatyzowane przetwarzanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji – w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.